Achtergrond van de Loge ‘In Vrijheid Eén’

In de vrijmetselarij in het Gooi, neemt de loge 'In Vrijheid Eén' een bijzondere plaats in. Het is één van de oudere loges (1918) en uit deze loge zijn weer andere loges ontstaan die nu samen in één gebouw op de Brediusweg in Bussum arbeiden.

Gedurende de eerste wereldoorlog ontstond de behoefte aan een Vrijmetselaars Loge in Bussum. Tot die tijd waren de broeders lid van Loges in Amsterdam, Hilversum en Utrecht. Onder invloed van die oorlog vielen treinverbindingen namelijk vaak uit en daardoor werd regelmatig logebezoek erg lastig.

Op 16 juni 1918 werd dan ook de Loge 'In Vrijheid Eén' met 37 leden in Bussum geïnstalleerd. Men kwam bijeen in gebouw Concordia. De Loge groeide voorspoedig en in 1921 waren al 53 leden ingeschreven. In 1925 verhuisde de Loge naar de Doopsgezinde kerk aan de Wladimirlaan. In 1932 telde de Loge 82 leden.

De tweede wereldoorlog betekende een tijdelijk einde van de activiteiten. De Orde werd opgeheven en beroofd van haar bezittingen, slechts de bibliotheek werd op tijd door enkele leden gered.

In 1945 startte men weer en de Loge groeide gestaag. In 1956 waren er zoveel leden (114), dat een splitsing werd voorgesteld. Als gevolg werd in 1957 de Loge 'Jan Amos Comenius' opgericht.

De behuizing begon voor de loges een probleem op te leveren en er werd besloten tot de bouw van een eigen Logegebouw. In 1963 werden de bouwplannen aan de Brediusweg gerealiseerd en in gebruik genomen door de Loge 'In Vrijheid Eén' en de Loge 'Jan Amos Comenius'. In 1977 kwam daar de nieuw opgerichte Loge 'Scharende Broeders' bij.

Het ledental van de Loge 'In Vrijheid Eén' schommelt al jaren rond de 65 met een goede vertegenwoordiging van alle leeftijdscategorieën vanaf 30 jaar. De leden vormen een bont gezelschap van mannen die zich in vrijheid één voelen.

 
 arbeidstafel   lidmaatschap   contact 
 vrijmetselarij   in vrijheid een   bijeenkomsten   actueel