Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden iedere dinsdagavond plaats in de periode vanaf de derde dinsdag in september tot medio juni in het Logegebouw aan de Brediusweg te Bussum.

De bijeenkomsten zijn onder te verdelen in:Drie maal per jaar ontvangen de leden een Arbeidstafel (programma) waarin de aard van de bijeenkomsten vermeld wordt.
 
 arbeidstafel   compartities   open loges 
 vrijmetselarij   in vrijheid een   bijeenkomsten   actueel