Arbeidstafel

De data en de aard van de bijeenkomsten van de Loge 'In Vrijheid Een' worden vermeld in deze Arbeidstafel.

Comparities beginnen om 20:15 uur. Open Loges en huishoudelijke vergaderingen beginnen om 20:00 uur

Dit is de arbeidstafel voor de komende weken
Visiteuren wordt verzocht via e-mail contact op te nemen met de secretaris indien zij de bijeenkomst willen bijwonen en/of aan het Broedermaal wensen deel te nemen

 
 arbeidstafel   compartities   open loges 
 vrijmetselarij   in vrijheid een   bijeenkomsten   actueel