‘Werken’ als Vrijmetselaar

De vrijmetselarij is een broederschap en in die geest gaan we met elkaar om en verlopen onze bijeenkomsten.

In vele opzichten toont de Vrijmetselarij overeenkomsten met andere verenigingen die willen bijdragen tot het welzijn van de mens en de samenleving. Verschillend is de wijze waarop dit gebeurt. Typerend voor de Vrijmetselaars-werkwijze is dat gebruik wordt gemaakt van symbolen en rituelen. Ook in het dagelijks leven wordt vaak gebruik gemaakt van symbolen. Denk bijvoorbeeld aan de trouwring, de vlag, het anker of het kruis. Kenmerkend voor de Vrijmetselarij is het gebruik van symbolen afkomstig uit de bouw, zoals hamer en beitel, passer en winkelhaak, schietlood en waterpas, koevoet en maatstok. Ook de lichtsymboliek neemt een belangrijke plaats in. Vandaar dat voorwerpen die licht uitstralen of weerkaatsen, bijvoorbeeld zon, maan, planeten, maar ook de kaarsvlam, worden gebruikt om de aspecten van de innerlijke beleving te duiden of erover te communiceren.
Tijdens een bijeenkomst wordt door een van de leden een eigen gekozen onderwerp behandeld. Soms worden ook sprekers van andere loges uitgenodigd.

Bij bijzondere gelegenheden (de Open Loges) gaat het er formeler aan toe. Tijdens zo'n bijeenkomst vindt een samenspraak plaats met symbolen en handelingen volgens een eeuwenlange traditie.

 
 literatuur   beginselverklaring   werken 
 vrijmetselarij   in vrijheid een   bijeenkomsten   actueel