Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Loge 'In Vrijheid Een' staat open voor mannen van 18 jaar en ouder. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris. Dit kan via het contactformulier of per gewone post gericht aan: Secretaris 'In Vrijheid Een', Brediusweg 23A, 1401 AB BUSSUM.
Na dit eerste contact volgt een uitnodiging voor een eerste kennismakingsgesprek of een voorlichtingsavond. Als u interesse heeft voor het lidmaatschap van onze Loge, volgen nog enkele kennismakingsgesprekken. Als deze tot wederzijds genoegen zijn afgerond, kunt u toetreden tot onze Loge. De periode tussen uw eerste contact en het moment van toetreden kan enkele maanden in beslag nemen.

De kosten van het lidmaatschap van onze Loge bedragen ongeveer 350 per jaar.

Het initiatief om lid te worden van de Vrijmetselarij dient van uzelf uit te gaan.
U moet de eerste stap zetten. Bijvoorbeeld door op deze trap te klikken......

 
 arbeidstafel   compartities   open loges 
 vrijmetselarij   in vrijheid een   bijeenkomsten   actueel