Comparities

Comparities zijn bijeenkomsten waarin door een van de leden of door een lid van een andere Loge een voordracht wordt gehouden over een tevoren bekendgemaakt onderwerp. Na een korte pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen of het bespreken van het behandelde onderwerp. Dit gebeurt in een sfeer van onderling respect. Hierbij wordt niet getracht anderen van het eigen gelijk te overtuigen (debatteren), maar wordt ernaar gestreefd elkaars standpunten te vergelijken en te begrijpen (compareren). Twistgesprekken zijn niet toegestaan. De Voorzittend Meester ziet hier zorgvuldig op toe. Na het sluiten van de comparitie volgt een informeel gedeelte van de bijeenkomst. Vaak met een glas in de hand wordt dan de inleiding 'nabesproken', worden persoonlijke banden aangehaald of nieuwe gesmeed.
 
 arbeidstafel   compartities   open loges 
 vrijmetselarij   in vrijheid een   bijeenkomsten   actueel