Literatuurlijst

Vrijmetselarij in het algemeen

Apostel, L.
Vrijmetselarij: een wijsgerige benadering
Leo Apostel; [vert. uit het Engels Jan van Pelt]. - Antwerpen; Baarn: Hadewijch, cop. 1992. - 284 p.; 23 cm; Vertaling van: Freemasonry: a philosophical essay. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Centrum voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken, 1985. - Met lit. opg.
ISBN 90-5240-143-8
De auteur was van 1952 tot 1983 lid van verschillende loges in BelgiŰ als redenaar en mentor.
Zeer diepgravende studie naar ontstaan en ontwikkeling, wereldbeschouwing, ethiek en mogelijke toekomst van de vrijmetselarij in de zgn 'Blauwe Mašonnerie' (de eerste drie graden: leerling, gezel en meester). Analyse van de symbolen en rituelen.
Dierickx, M.
Vrijmetselarij : de grote onbekende, 1717-1967: een poging tot inzicht en waardering
Michiel Dierickx. - Antwerpen : De Nederlandse Boekhandel ; Utrecht : Ambo, 1967. - 264 p., [16 p.pl.] : ill.; 23 cm
lit. opg. - samenv. in Frans, Engels en Duits - bijlagen
Auteur is jezu´et en heeft dit, ook door vrijmetselaars gewaardeerde boek, geschreven om de Rooms-Katholieken een beter inzicht in de vrijmetselarij te geven. Behandelt het ontstaan en de ontwikkeling in de verschillende landen; werkwijze en levenshouding. Aandacht ook voor de relatie met de Roomse Kerk.
Kirk MacNulty, W.
Freemasonry, a journey through Ritual and Symbol
W. Kirk MacNulty, Thames and Hudson, London, 1991. - 96 p. : ill.; 28 cm
Explains Freemasonry's part in a long tradition of Western mysticism and shows the Craft to be a complex framework of inner growth, a developmental psychology wich presents the 20th century Mason with a viable discipline for the persuit of self-knowledge.
Lennhoff, E.
De vrijmetselaren
Eugen Lennhoff; [vert. uit het Duits A.J.J. Hattinga Raven] - fotomechan. herdr., lic. uitg. Amsterdam : Schors, 1978. - 450 p.: ill.; 22 cm; lit. opg. - naamlijst.
1e druk 1931, bij W.J. Thieme te Zutphen
Geschiedenis van de vrijmetselarij tot 1928. De schrijver wil een wijsgerige beschouwing zoveel mogelijk vermijden en staat sceptisch tegenover het mytisch verleden. Hij wil opheldering geven over feiten, en doel en streven der vrijmetselaren uiteenzetten. Zowel voor- als tegenstanders komen aan het woord.
Mourgues, J.
La pensÚe maconnique : une sagesse pour l'Occident
Jean Mourgues. - Paris : Presses Universitaires de France, 1988. 282 p.; 22 cm. - (Politique d' aujourd' hui); Index.
ISBN 2-13-041913-5
Auteur is hoogleraar filosofie en sinds 1937 vrijmetselaar.
Behandelt o.a. moraal van de vrijmetselarij, vrijmetselarij en religie, en het leven in de loges. Nauwelijks aandacht voor de geschiedenis van de vrijmetselarij.
Stevenson, D.
The origins of freemasonry : Scotland's century, 1590-1710
David Stevenson. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1988. - 246 p.: ill . ; 24 cm.
ISBN 0-521-35326-2 ISBN 0-521-39654-9 pbk
Auteur maakt aannemelijk dat de vrijmetselarij zoals wij die nu kennen, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd in Schotland omstreeks 1600.

Vrijmetselarij in Nederland

Hanou, A.
Sluiers van Isis: Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen, 1790-1845 : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren
Andreas Johannes Antonius Maria Hanou. - Deventer : Sub Rosa, 1988. - 536 p + 206 p. : ill. ; 24 cm ; 2 dln (Deventer StudiŰ; 5) Proefschrift Nijmegen. - lit opg., reg. - samenvatting in het Engels
ISBN 90-70591-23-5
Begint met enkele hoofdpunten uit de geschiedenis van de 18e-eeuwse vrijmetselarij, speciaal in Nederland, en de uiteenlopende belangstellingen daarin. Geeft verder aan de hand van Kinkers 'carriere' in de mašonnerie enorm veel informatie over de vrijmetselarij in Nederland tijdens de eerste helft van de l9e eeuw.
Hanrath, J.J.
De beoefening der koninklijke kunst in Nederland : een cultuurgeschiedkundige platenatlas der vrijmetselarij in Nederland
Joh. J. Hanrath, P.H. Pott, B. Croiset van Uchelen.
[Den Haag] : Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1971.
Inleiding (p 11-44); 94 platen van tempelinterieurs, logegebouwen, oorkonden, (draag)penningen, juwelen, maconnieke gebruiksvoorwerpen etc. met uitleg en lit. opg.
Loo, P.J. van
Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
P.J. van Loo. - [Voorburg] : Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1967. - VI, 294 p. : ill. ; 22 cm; reg. en bijlagen
Kroniek geschreven door de oud-Grootsecretaris van de Orde. Vooral aandacht voor de administratieve kant, geeft inzicht in de bestuurskundige ontwikkeling.
Sande, A. van de
Vrijmetselarij in de Lage Landen : een mysterieuze broederschap zonder geheimen
Anton van de Sande. - Zutphen : Walburg Pers, cop. 1995. - 206 p. : ill. ; 29 cm
Uitg. in samenw. met FAMA Maconnieke Uitgeverij. - Met lit. opg., index.
ISBN 90-6011-930-4
Geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland en BelgiŰ voor een groot publiek. Geeft politieke en culturele achtergronden en een vergelijking in historisch perspectief van de Nederlandse en de Belgische vrijmetselarij. Veel illustraties met gedetailleerde bijschriften.
Beeldvorming van de vrijmetselarij

Roberts, J.M.
The mythology of the secret societies
J.M. Roberts. - London : Secker & Warburg, cop. 1972. - 370 p. ; 23 cm; index
Over wat men geloofde en zei over geheime genootschappen, en met name de vrijmetselarij, in Europa van de 18e eeuw tot kort na de Restauratie.
Rogalla von Bieberstein, J
Die These von der Verschw÷rung 1776-1945 : Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschw÷rer gegen die Sozialordnung
Johannes Rogalla von Bieberstein. - Bern [etc.] : Herbert Lang, 1976. lit. opg., ind.
ISBN 3-261-01906-9
Sande, A. van de
Vrijmetselarij als vijandbeeld: antimašonnisme in de achttiende en negentiende eeuw
A. van de Sande. In : H. Rigthart (red.), De zachte kant van de politiek : opstellen over politieke cultuur. - 's-Gravenhage : SDU Uitgeverij, 1990.
ISBN 90-12-06858-4
 
 literatuur   beginselverklaring   werken 
 vrijmetselarij   in vrijheid een   bijeenkomsten   actueel